Entries by admin

15th Shahaan Programme 2017

Houghton Masjid (West Street) Special 15th Shabaan Programme: Tonight after Esha! Programme includes: 1. Hafez Muhammad Yaaseen Choonara 2. Ml Yusuf Osman 3. Qaari Umar Kenya 4. Zain Bhikha 5. Qari Yaeesh Ali 6. Ml Israeel Choonara